ABB 2TMA220051W0001 sluchátkový videotelefon 4,3' s indukční smyčkou

  • Sluchátkový videotelefon 4,3' s indukční smyčkou
Výrobce: ABB

Řídící prvky:

  1. 4,3” barevný displej

  2. Tlačítko odemknutí 2 - Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu uvolníte druhý zámek výchozí venkovní stanice - Stisknutím tohoto tlačítka při příchozím hovoru nebo komunikaci uvolníte druhý zámek volající výchozí venkovní stanice - Stisknutím tohoto tlačítka během sledování uvolníte druhý zámek sledované venkovní stanice

  3. Tlačítko odemknutí - Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu uvolníte výchozí zámek výchozí venkovní stanice. Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund aktivujete/deaktivujete funkci „Automatické odblokování“ primární vnitřní stanice - Stisknutím tohoto tlačítka při příchozím hovoru nebo komunikaci uvolníte výchozí zámek volající výchozí venkovní stanice -  Stisknutím tohoto tlačítka během sledování uvolníte výchozí zámek sledované venkovní stanice

  4. Tlačítko sledování - Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu umožníte sledování výchozí vnější stanice - Je-li během příchozího hovoru na (mini) systémovém regulátoru nastaven režim „Jeden zapnutý“, může být obraz přenášen pouze z primární vnitřní stanice; stiskem tohoto tlačítka zobrazíte sekundární vnitřní stanici - Stisknutím tohoto tlačítka během komunikace pořídíte snímek - Stisknutím tohoto tlačítka během komunikace přepnete na další videoobraz nebo ukončíte sledování.

  5. Tlačítko ztlumení - Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu můžete aktivovat/ztlumit vyzváněcí tón - V pohotovostním režimu můžete stisknutím a podržením tohoto tlačítka ztlumit vyzváněcí tón všech vnitřních stanic ve stejném oddělení - Stiskem při příchozím hotovu aktivujete/ztlumíte vyzváněcí tón a po 5 s bude volání ukončeno - Stisknutím tohoto tlačítka během komunikace aktivujete/ztlumíte mikrofon.

  6. Tlačítko programu - Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu uvolníte druhý zámek výchozí venkovní stanice. Je-li programovému tlačítku přiřazeno více funkcí, přejdete stisknutím tohoto tlačítka na obrazovku „Programové tlačítko“

  7. Tlačítko nastavení - Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu vstoupíte do nabídky nastavení systému - Stisknutím tlačítka při příchozím hovoru a během komunikace nebo sledování nastavíte hlasitost, barvu, kontrast a jas

  8. Funkce indukční smyčky - používá se pro osoby se sluchovým postižením. Tyto osoby mohou nosit naslouchátko, aby slyšeli hlas z venkovní nebo vnitřní stanice.

  9. Sluchátko - Příchozí hovor přijmete zvednutím sluchátka do 30 sekund - Zavěšením sluchátka během komunikace hovor ukončíte

//rychlydotaz
//video

Související zboží