Rozdělení podle zapojení

4+n (audio) 6+n+koax (video) čtyři vodiče společné pro všechny byty a další samostatný vodič od každého zvonkového tlačítka. U videotelefonů navíc 4 vodiče (případně 2+koax) je nejdéle používané, u systémů pro více účastníků v současnosti nahrazované systémem BUS-2 (dále).

Výhody: Nízká cena, možnost kombinací jednotlivých dílů od různých výrobců (pouze audio).

Nevýhody: Složité zapojení, obtížné vyhledávání závad v rozsáhlejších rozvodech s velkým počtem účatníků.

Do multidrátových zapojení patří i systém 3+n (tři vodiče společné pro všechny byty a další samostatný vodič od každého zvonkového tlačítka). Důvodem pro jejich použití ovšem není úspora jednoho drátu, ale technická a estetická úroveň.

Některé firmy dodávají i zapojení s hlasitými (hands free) domovními telefony, umožňující komunikaci z bytu bez nutnosti držení sluchátka a přepínání směru hovoru. Účastník během hovoru pouze drží příslušné tlačítko, dalším tlačítkem na telefonu otevírá dveře.

Audio 4+n Video 6+n+koax

 

1+n (jeden vodič společný pro všechny byty a další samostatný vodič od zvonkového tlačítka do každého telefonu). Systém je určen pro instalaci domovních telefonů v domech vybavených pouze zvonky bez nutnosti výměny vedení. Stejně jako systém 4+n je v současnosti nahrazován systémem BUS-2.

Výhody: Jednoduchá instalace, snadné vyhledávání závad.
Nevýhody: Kromě nutnosti použití více než dvou drátů žádné.

Zapojení 1+n Urmet Zapojení 1+n Videx

Systém 1+n je již dnes nahrazován níže uvedeným BUS (2 BUS).

Digitální dvoudrátové systémy (BUS) využívají pro propojení dveřního tabla a všech telefonů pouze dva společné vodiče. Systém umožňuje několik typů vyzvánění (rozlišení od vchodu a od bytových dveří), oboustrannou komunikaci a otevírání elektrického zámku.

Výhody: Jednoduché zapojení i údržba, snadné vyhledávání závad, vhodné pro velké obytné komplexy.
Nevýhoda: Vyšší cena proti analogu.

Dvoudrát (BUS-2) používá pro propojení dveřního tabla a všech telefonů pouze dva vodiče, společné pro všechny telefony. Systém umožňuje odlišné vyzvánění u bytových dveří, případně od dalších vchodů, oboustrannou komunikaci a otevírání elektrického zámku. Někteří výrobci nabízí tento systém i s možností interní komunikace.

Výhody: Jednoduché zapojení i údržba, snadné vyhledávání závad, do nedávna vhodné spíše pro velké obytné komplexy. V současné době již řada výrobců nabízí potřebné komponenty pro systém BUS-2 v cenové relaci srovnatelné se systémem 4+n.

Audio BUS Video BUS