GSM Videx

DVEŘNÍ AUDIO GSM MODULY

GSM audio dveřní moduly využívají technologie mobilních telefonů, prostřednictvím čehož je možné sestavit bezdrátový audio systém, který dále umožňuje ovládat příjezdové brány, uvolňovat dveřní zámky a pod. Dveřní panel v provedení série 4000 je plně autonomní – vyžaduje pouze externí napájení a anténu a je rozměrově kompatibilní s ostatními komponenty domovního dorozumívacího systému Videx série 4000.

Systém je možné dimenzovat pro jednoho až 50 účastníků se standardním GSM modulem (pomocí tlačítkových modulů), nebo za pomocí digitálního panelu až pro 255 účastníků.

Každý účastník má možnost prozvonění GSM modulu z mobilního telefonu bezplatně otevřít dveře (uvolnit dveřní zámek pomocí vestavěného relé), ke každému tlačítku je možné přiřadit 4 telefonní čísla - 1 primární a 3 na přesměrování (kromě 4811). Když se nehlásí primární číslo (obsazeno/účastník nedostupný), hovor je přesměrován na sekundární čísla.

Dále jednotka obsahuje obvody pro odchodové tlačítko, pomocné vstupy a výstupy a bezpotenciální kontakty výstupního relé. Programování probíhá pomocí SMS zpráv, nebo připojením k PC přes rozhraní USB (kromě 4811). Jednotka umožňuje nastavit primární telefonní číslo, sekundární čísla, dobu uvolnění dveřního zámku, dobu hovoru, hlasitost hovoru, citlivost mikrofonu a další funkce.